FoU rapporter

Se FoU rapporter og analyser 

2018

Framtidens smoltproduksjon. Skinnhelse hos postsmolt ved overføring til sjøAv Christian Karlsen, Fiskehelse, Nofima, presentasjon på konferanse okt18, www.smoltproduksjon.no.

Analyse av lukka oppdrett av laks - landbasert og i sjø: Produksjon, økonomi og risiko.Sluttrapport sep18, NTNU, SINTEF, SNF.

Økonomisk analyse av alternative produksjonsformer innen oppdrett. Av Trond Bjørndal og Amalie Tusvik, Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU Ålesund. 

Comparison between Atlantic salmon Salmo salar post‐smolts reared in open sea cages and in the Preline raceway semi‐closed containment aquaculture system. Journal of Fish Biology published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of The Fisheries Society of the British Isles. Funded by Norges Forskningsråd.

Kunnskapsbasert havhelse. Av Stine Mari Myren på KAF-årsmøte.

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks. Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. En håndbok i fiskevelferd. Et FHF prosjekt ledet av Nofima. 

CtrlAQUA Annual Report 2017. CtrlAQUA - Centre for Closed- Containement Aquaculture.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.