top of page

FoU

Utvikle neste generasjon teknologi og driftsmetoder

Vi har et sterkt engasjement for å finne ny teknologi og nye metoder som forbedrer driften i et bærekraftig havbruk. Det foretrekker vi å gjøre i samarbeid med oppdrettsnæring og forskermiljøer, slik vi utviklet Extended Smolt Farm sammen med Lerøy Vest og flere.

Designer, utvikler og produserer ny teknologi

Preline Fishfarming System designer, utvikler, produserer og leverer ny teknologi for fiskeoppdrett. Vi har holdt på i over 10 år med lukkede rørbaserte oppdrettsløsninger som vi tror kommer til å være et supplement til dagens mærteknologier i overskuelig framtid.

...for bærekraftig havbruk

Vi er opptatt av å bidra til innovasjon i havbruksnæringen. Både for å sikre kvaliteten på produktet og for å utvikle en næring som er bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig. Teknologi og innovasjon må løse konkrete utfordringer som lakselus, rømming og avfallshåndtering.

Hvor fort nye teknologier utvikles avhenger ikke bare av oss, men også myndighetene. Derfor jobber vi også aktivt med å påvirke for en god og bærekraftig utvikling.

img_0563_size-large.jpeg
FoU: About

"Vi ser store muligheter for vår teknologi innen flere deler av oppdretterrnæringens verdikjede."

Bjørrn Bilberg, daglig leder, Preline Fishfarming.

FoU: Sitat
bottom of page