top of page

Høringer og offentlige uttalelser

Miljøteknologiordningen

14.01.2022 Høring gjennomført av Nærings og Fiskeridepartementet i forbindelse med vurdering av en ordning for konsesjoner med spesielt miljøfokus  

 

Mer om denne høringen kan finnes her:  Høring - forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål - regjeringen.no

Vårt innspill

Høringsinnspill til Stortingets næringskomite i forbindelse med et representantforslag

Høringsinnspill til Finanskomiteen

17.04.2023 I forbindelse med høring i finanskomiteen ble vi som ikke fikk være med på selve møtet invitert til å gi skriftlige innspill

 

Mer om finanskomiteens høring kan leses her: Sak - stortinget.no

Vårt innspill

bottom of page