top of page

Tjenester

Vi er din utviklingspartner for lønnsomt havbruk

Tjenester: Nyheter
img_4616_size-large.jpeg

Oppdrettsteknologi

Lukket oppdrettsanlegg i sjø. Med målbare effekter og utvidelsesmuligheter.

Vi hjelper deg med

Prosjekter

 • Foranalyser og Utredning

 • Design og Beregninger

 • Fortøyningsanalyser

 • Sertifisering 

 • Dokumentasjon

Bygging

 • Prosjektledelse

 • Leverandørvalg

 • Innkjøp og innkjøpsadministrasjon

 • Kvalitetssikring

 • Sertifisering

Installasjon

 • Transport

 • Utsett

 • Fortøyning

 • Commisioning

 • Klargjøring på lokasjon

 • Testing

Drift

 • Driftsprosedyrer

 • Vedlikeholdsprosedyrer

 • Vedlikeholdsplaner

 • Prosjektledelse

 • Gjennomføring av vedlikehold

Tjenester: Services
bottom of page