top of page

Enkel tilgang til fisken for tilsyn, prøvetaking og fôring

Tilgang til fisken er enkelt via luker på toppen av anlegget eller via kameraovervåking.

Håndtering av avfall er forenklet. Slam og død fisk samles opp i feller i det lukkede anlegget. Det gir god kontroll for videre håndtering og muligheter for gjenbruk.

Energiforbruket er lavt og vedlikehold- og rengjøringsinnsats er godt strukturert samtidig som polyetylen muliggjør god hygiene. 

Gevinst for oppdretteren

Dette er fordelene: 

  • Driftssikre forhold: vannstrøm, oksygen, lys og temperatur. 

  • Redusert bruk av ressurser: Energi og vedlikehold

  • Mindre fôr svinn

  • Slamhåndtering: Økt kontroll og gjenbruk

  • Ingen rømming

  • Vekstperiode på 4 måneder opp til 1000 gram

  • Produksjon 200 tonn 2 ganger per år

Arealeffektivt

I tillegg er også oppdrettsanlegg til sjøs arealeffektivt. Det er ikke behov for inngrep på land. Dersom anlegget flyttes, fjernes alle spor av virksomheten.  

img_2237_size-large.jpeg
Driftsvennlig: About
bottom of page