top of page

Extended Smolt Farm er et lengdestrømsbasseng som gir optimal vannstrøm

Teknologien optimaliserer miljøbetingelsene for smolt og fisk og reduserer risikoen for miljøbelastning.

Fisken beskyttes i det 50 meter lange lukkede røret som er formet som en elipse. I enden er det propeller som lager en naturlig gjennom strømming. Vann hentes ut fra 25-30 meters dyp i store mengder og skiftes ut i anlegget på 3-5- minutter.

bilde1_size-large.jpeg
Konseptet: About

Egenskaper og gevinster

Anleggets fysiske egenskaper

 • Lengdestrøms basseng i sjø (rør)

 • Vann hentes fra 25 til 30 meter

 • Strømsettere

 • Slam- og dødfiskfeller

 • Polyetylen er hovedmateriale

 • Heve og senke muligheter 

 • 9 Luker

 • Nødstrøm og oksygenering

 • Bygging i tråd med NS 9415

 • Volum 2000 m3

Produktegenskaper

 • Lukket / Elv

 • Nok oksygen / Jevnere temperatur

 • Lav energikostnad

 • Forskriftsmessig samling

 • Muligheter for å bruke slam som en ressurs

 • 20 års levetid

 • Enklere vedlikehold

 • Inspeksjon / Foring / Lysetting

 • Driftssikkert

 • Sertifiserbart

Gevinst for oppdretter

 • Vannstrøm - mosjon

 • Driftsoptimalisering

 • Beskytter mot patogener, parasitter, predatorer

 • Kontroll med fiskevelferd

 • Ingen rømming

 • Lav dødelighet

 • Ingen lusebehandling

 • Liten medisinering

 • Kontroll med fôrsvinn

Konseptet: Liste
bottom of page