top of page

Oppdrettsløsning basert på kjent og utprøvd teknologi

Passer godt innenfor rammene av grønne konsesjoner.

Bygging er gjennomført og sertifisert i tråd med NS 9415 og har systempatent på konstruksjon, byggemåte og bruk av løsning. 

Noen testresultater:

Bedre fiskehelse og mindre miljøbelastning.

  • Raskere vekst

  • Stabilt god temperatur

  • Registrert jevnt høy O2 metning

  • Ingen lus

  • Ingen rømming

  • Ingen sykdom

  • Minimal dødelighet

  • Vist mulighet for faeces samling

bilde4_size-large.jpeg
Kjent teknologi: About
bottom of page