• Preline

Video, presentasjoner, brosjyrer

Oppdatert: 4. jun. 2021

Se 3D animasjoner som forklarer fishfarmingsystem, presentasjoner og brosjyrer.

3D-animasjoner:


Preline Fishfarm, fly-over

Se hele annlegget fra luften, under vann og fra innsiden.


Fôring Konsept for fôring av fisk i lukket oppdrettsanlegg.


Rengjøring

Konsept for rengjøring av lukket oppdrettsanlegg.


Isett av fisk

Konsept for isett av fisk i lukket oppdrettsanlegg.


Pumpe fisk ut av anlegget

Konsept for pumping av fisk ut av lukket oppdrettsanlegg.


 

Presentasjoner og brosjyrer:

2020

August - Preline presentasjon for Stiim Blue Planet


200820 Preline for Stiim Blue Planet - d
.
Download • 2.68MB

November - Presentasjon av masteroppgave på Akva konferansenAkvaKonferansen2020_Benchmark_CSS_REF_Ta
.
Download • 1.21MB


98 visninger0 kommentarer