top of page

Aktuelt

Aktuelt: Tekst
Aktuelt: Blog2

FoU rapporter

Se FoU rapporter og analyser

Framtidens smoltproduksjon. Skinnhelse hos postsmolt ved overføring til sjø

Av Christian Karlsen, Fiskehelse, Nofima, presentasjon på konferanse oktober 2018.

Analyse av lukka oppdrett av laks - landbasert og i sjø: Produksjon, økonomi og risiko

Sluttrapport september 2018

Økonomisk analyse av alternative produksjonsformer innen oppdrett

 Av Trond Bjørndal og Amalie Tusvik

Comparison between Atlantic salmon Salmo salar post‐smolts reared in open sea cages and in the Preline raceway semi‐closed containment aquaculture system

Journal of Fish Biology published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of The Fisheries Society of the British Isles

Kunnskapsbasert havhelse

Av Stine Mari Myren på KAF-årsmøte

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks. Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

En håndbok i fiskevelferd. Et FHF prosjekt ledet av Nofima

CtrlAQUA - Centre for Closed- Containement Aquaculture

Growth performance and welfare of post-smolt (Salmo salar L.) reared in semi closed containment systems (S-CCS) – a comparative study

Aktuelt: Filer
bottom of page